Category Archives: Trinity Tidbits

Trinity Tidbits March 21, 2013

Tidbits March 21, 2013

Posted in Trinity Tidbits | Comments Off on Trinity Tidbits March 21, 2013

Trinity Tidbits March 15, 2013

Tidbits March 15,2013

Posted in Trinity Tidbits | Comments Off on Trinity Tidbits March 15, 2013

Trinity Tidbits March 8 2013

Tidbits March 8,2013

Posted in Trinity Tidbits | Comments Off on Trinity Tidbits March 8 2013

Trinity Tidbits March 1, 2013

Tidbits March 1,2013

Posted in Trinity Tidbits | Comments Off on Trinity Tidbits March 1, 2013

Trinity Tidbits January 25, 2013

Tidbits Jan 25, 2013

Posted in Trinity Tidbits | Comments Off on Trinity Tidbits January 25, 2013

Tidbits January 18, 2013

Tidbits Jan 18, 2013

Posted in Trinity Tidbits | Comments Off on Tidbits January 18, 2013

Tidbits Jan 11,2013

Tidbits Jan 11, 2013

Posted in Trinity Tidbits | Comments Off on Tidbits Jan 11,2013

Tidbits Dec 20, 2012

Tidbits Dec 21,2012

Posted in Trinity Tidbits | Comments Off on Tidbits Dec 20, 2012

Tidbits Dec 14, 2012

Tidbits Dec 14,2012

Posted in Trinity Tidbits | Comments Off on Tidbits Dec 14, 2012

Tidbits Dec 7, 2012

Tidbits Dec 7,2012

Posted in Trinity Tidbits | Comments Off on Tidbits Dec 7, 2012